Što mi u vrtiću radimo da bismo dijete pripremili za školu?

 • Jačamo djetetovu pozitivnu sliku o sebi i vlastitim sposobnostima
 • Učimo ga kako reći što želi, a što ne želi, učimo ga kako se zauzeti za sebe
 • Dogovaramo pravila i navikavamo se slijediti ih
 • Navikavamo dijete na samostalnost u  hranjenju, odijevanju i brizi o sebi
 • Nastojimo zadovoljiti djetetove aktualne interese te potkrijepiti njegovu spontanost i inicijativnost
 • Posjećujemo muzeje i kazališta
 • Igramo razne igre za jačanje cijelokupnog organizma i usavršavanje osnovnih oblika kretanja (hodanje, trčanje, penjanje, skakanje, bacanje) – u sobi, na dvorištu, u parku
 • Slušamo i  prepričavamo priče, stvaramo vlastite priče, pjesme, brojalice, rastavljamo riječi na glasove i sastavljamo riječi od glasova, imenujemo predmete i pojave koje primjećujemo
 • Potičemo dijete da ono što osjeća, opaža i doživljava izrazi na različite načine (glazbom, riječju, pokretom, scenskim ili likovnim izrazom)
 • U crtančicama radimo grafomotoričke vježbe, čime razvijamo finu muskulaturu i pripremamo ruku za pisanje
 • Rješavamo različite zadatke u radnim listovima
 • Podržavamo djetetov interes za slova, pomažemo mu da napiše ili pročita ono što ga zanima
 • Posjetimo s djecom najbližu školu

Ispiši stranicu