Savjeti za roditelje

Odgojno-obrazovni rad planira se sukladno razvojnim potrebama i interesima djece, odnosno njihovom trenutnom psihofizičkom statusu.

Svi sadržaji koje budete dobili biti će planirani i izabrani po tom principu i od strane stručnjaka kako bi i u ovoj situaciji, u partnerskom odnosu mogli zajedno podupirati cjeloviti razvoj vašeg djeteta.

Pozivamo Vas da se sukladno prepoznatoj potrebi javite ravnateljici, članovima stručnog tima i zdravstvenoj voditeljici na sljedeće e-mail adrese:


ravnateljica: Gordana Supanc, mag.praesc.educ.: ravnateljica.buducnost@gmail.com
 

pedagoginja: Renata Karaman, prof.: pedagog.buducnost@gmail.com 
 

psihologinja: Neda Vac Burić, prof.psihologije: psiholog.buducnost@gmail.com
 

edukacijski rehabilitator: Darija Drviš, mag.rehab.educ.: defektolog.buducnost@gmail.com

zdravstvena voditeljica: Tena Tuđen Puljiz, bacc.med.techn.: zd.voditelj.buducnost@gmail.com 


Ispiši stranicu