Rana stimulacija osjetila - poticanje senzorne integracije djece rane dobi - kraći program

Program smo započeli pedagoške godine 2009./2010. u skupinama djece starije jasličke dobi. Program se temelji na aktivnosti svakodnevne stimulacije svih osjetila, kao i boravka djece dva puta tjedno u dvorani na senzomotoričkim spravama. Program je namijenjen djeci od 1. do 3. godine.


Letak

Ispiši stranicu