Kako pripremiti dijete na povratak u vrtić (nakon izolacije uvjetovane koronavirusom)?

Poštovani roditelji,
Nakon perioda izolacije uvjetovanog koronavirusom, vaše dijete i vas očekuju određene promjene prilikom ponovnog dolaska u vrtić. Kako bi vaše dijete što lakše i brže prihvatilo navedene promjene, molimo vas da ga,na djetetu primjeren i razumljiv način,pripremite na izmijenjene okolnosti boravka u vrtiću.
Važno je naglasiti kako djeca očekuju da će se vratiti u svoj vrtić, svojim prijateljima i odgojiteljima te usvojenim rutinama. To je ono što im daje osjećaj pripadnosti i sigurnosti. No, budući će upravo neki od tih čimbenika biti promijenjeni, važno je djecu na vrijeme pripremiti na nove okolnosti. Posebno mlađa i osjetljivija djeca takve promjene mogu teže doživjeti, stoga nastojteda vi, kao roditelji imate razumijevanja i budete im podrška.
 
Upoznajte dijete snovom organizacijom rada. Poštujućiepidemiološke mjere, formiralismo nove skupine (do maksimalno 9 djece), sukladno vremenu dolaska i odlaska iz vrtića. To znači da vaše dijete možda neće boraviti sa svojim matičnim odgojiteljem i svojim prijateljima, kao nitiu prostoru nakoji je naviklo.Odgojiteljice su raspoređene na rad u 14-dnevnim smjenama, u dovoljnom broju da osiguraju primjeren odgojno-obrazovni rad za djecu. Sobe dnevnog boravka u kojima će se provoditi odgojno-obrazovni rad određene susukladno epidemiološkim uputama te će djeca moći boraviti isključivo u njima ili na vanjskom prostoru.
U razgovoru s djetetom o novonastalim okolnostima, budite podržavajući i smireni. Djetetu naglasite kako će ga, bez obzira na sve promjene, u vrtiću dočekati s veseljem i prihvaćanjem. Recite mu da to može biti prilika da upozna nove prijatelje i nove prostore vrtića. Također mu napomenite kako je ovo samo privremeno, poput ljetnog dežurstva.
 
Pripremite dijete nanova pravila prilikom dolaska i odlaska iz vrtića. Budite spremni na kraćačekanja (s obveznim razmakom od 2m) prilikom dovođenja djeteta,pa krenite u vrtić na vrijeme kako biste imali dovoljno vremena te dijete smireno predali odgojitelju. Upoznajte dijete s mogućim čekanjem u redu, koristeći se njemu već poznatim situacijama, npr. čekanje ispred trgovina ili sličnim prizorima s televizije. Zajedno s djetetommožete smisliti i načine kako da si prikratite to vrijeme čekanja. Pripremite dijetei na to da nećete s njime ulazitiu garderobu, već ćete se rastati na ulazu u zgradu vrtića. Dijete će na ulazu preuzeti odgojiteljica koja će ga dopratiti do sobe dnevnog boravka. Također, kod odlaska iz vrtića dijete ćete preuzeti na vanjskom prostoru ili na ulazu u zgradu vrtića ovisno o vremenskim prilikama. Objasnite djetetu da je takvo ponašanje nužno radi sprječavanja širenja virusa.
Molimo vas da imate razumijevanja te da prilikom dovođenja i odvođenja djeteta ne očekujete dulju komunikaciju na vratima vezanu uz dijete. U slučajevima koji zahtijevaju dulji razgovor, možete zatražiti telefonske konzultacije s određenom odgojiteljicom.
 
Upoznajte dijete spromjenama koje ga očekuju u odgojno-obrazovnom procesu. Sobe dnevnog boravka djelovat će drugačije zbog manjeg broja poticaja za igru – određeni centri više neće biti dostupni, dok će drugi imati znatno manje materijala za igru. Sukladno epidemiološkim mjerama, u radu će se koristiti samo materijali koji se mogu prati deterdžentom i vodom.
Za vrijeme jela djeca će sjediti razmaknuta jedna od drugih.
Tijekom boravka na zraku, izbjegavat će se aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje, kao i brzo trčanje i drugi oblici brzog kretanja djece, a strogo je zabranjeno i korištenje pješčanika.
Suradnja i/li zajednička igra djece iz različitih skupina neće biti moguća ni u unutrašnjem, ni na vanjskomprostoru vrtića.
Odgojitelji će djecu upućivatina pojačane higijenske navike (redovito i pravilno pranje ruku, izbjegavanje dodirivanja lica, prekrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja, itd). Sukladno tome, molimo vas da ih i vi upozorite na važnost pojačanog zaštitnog ponašanja u skupini tepridržavanje higijenskih mjera.
 
I za kraj…
Vjerujemo da međusobnom suradnjom te zajedničkim i usklađenim djelovanjem zaposlenika vrtića i vas roditelja, možemodjeci osigurati što bezbolniju prilagodbu novim uvjetima rada vrtića te da zajedno sačuvati zdravlje svih nas.
 
 
Stručni tim

Ispiši stranicu