Projekt "Pravilna prehrana u vrtićima Grada Zagreba - Imam pravo rasti zdravo!"

Od 02.01.2017. godine svi vrtići Grada Zagreba pa tako i u naš DV „Budućnost“ sudjeluje u Projektu „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ koji se odvija pod geslom „Imam pravo rasti zdravo“. Cilj projekta je primjena standardiziranih, sezonskih jelovnika u cilju ujednačavanja kvalitete prehrane u svim vrtićima Grada Zagreba.

Jelovnike je suradnički izradio tim stručnjaka: radna skupina zdravstvenih voditelja dječjih vrtića  te stručnjaci s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.
Svaki jelovnik je analiziran od tima stručnjaka u smislu energetske i nutritivne potrebe djeteta te je sukladan pravilniku Izmjena i dopuna Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima (N.N. 121/2007).
Izrađeno je 265 sezonskih dnevnih jelovnika - doručak, užina 1, ručak, užina 2. Svi vrtići, na bazi godišnjeg doba, dobivaju identični broj gotovih dnevnih jelovnika koliko je radnih dana u tom vremenskom periodu. Vrtić u primjeni jelovnika jedino ima mogućnost samostalnog rasporeda istih po tjednima, bez ponavljanja pojedinog jelovnika.
Detalji ovog projekta pod nazivom „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“- „Imama pravo rasti zdravo!“ izneseni su u edukativnoj brošuri koja se nalazi u prilogu.BROŠURA -
IMAM PRAVO RASTI ZDRAVO!


Ispiši stranicu