Upravno vijeće

ČLANOVI UPRAVNOG  VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA "BUDUĆNOST" 

                        1. Marija Krnić,  predstavnica Osnivača , 
                        2. Tina Krznarić Novak, predstavnica Osnivača,
                        3. Ivana Ivušić, predstavnica Osnivača,
                        4. Ivana Sedak, predstavnica Odgojiteljskog vijeća
                        5. Kristina Pek predstavnica roditelja, predsjednica vijeća
                            mail adresa: kpek89@gmail.com
                        

JAVNOST RADA UPRAVNOG VIJEĆA

POSLOVNIK O RADU UV


Ispiši stranicu