Upravno vijeće

ČLANOVI UPRAVNOG  VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA "BUDUĆNOST" 

                        1. Snježana Muretić, predstavnica Odgojiteljskog vijeća, predsjednica vijeća
                        2. Tatjana Blažević,  predstavnica Osnivača , 
                        3. Tanja Kljaić, predstavnica Osnivača,
                        4. Dino Muhović, predstavnik Osnivača,
                        5. Maja Deidda predstavnica roditelja, 
                            mail adresa: maja.deidda@intertehnoart.hr
                        

JAVNOST RADA UPRAVNOG VIJEĆA

POSLOVNIK O RADU UV


Ispiši stranicu