Javna nabava

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
 
 
Temeljem članka 80.  a u svezi s člankom 76. i 77.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) obavještavamo da se ovlašteni predstavnici Naručitelja, članovi Upravnog vijeća Naručitelja i ravnateljica  DJEČJEG VRTIĆA „BUDUĆNOST“, Zagreb, Mihanovićeva 30/2 (OIB: 22702558967), u postupcima javne nabave, ne nalaze  u sukobu interesa.


          POSTUPAK NABAVE ZA 2021

         - Odluka o imenovanju povjerenstva za nabavu.pdf
        - Odluka o pokretanju postupka smrznuta riba i proizvodi.docx
        - Odluka o nabavi higijenske potrepštine.docx
        - Troškovnik.docx


Ispiši stranicu