OBAVIJESTI O UPISU U DJEČJI VRTIĆ ZA 2023.-2024. POGLEDAJTE U KATEGORIJI "UPISI"
Rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta 20. lipnja 2023.

Za roditelje

Aktivnosti

Prehrana

Aktualnosti