Obavijest o prezentaciji posebnih programa vrtića i mogućnosti predbilježbe za iste pogledajte u kategoriji Aktualnosti
Obavijest o UPISU djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2021/2022. pogledajte u kategoriji UPISI

Za roditelje

Aktivnosti

Prehrana

Aktualnosti